Dane adresoweTargiDystrybutorzy
Home / Sterowanie suszeniem
Informacje / Zdjęcia
Przedsiębiorstwo / my o nas
Suszarnie próżniowe
Suszarnie z kominkami
Sterowanie suszeniem
Wilgotnościomierze ręczne
Maszyny używane
Kontakt
Zarządzanie suszeniem i obróbką termiczną

System Kronsedera z wyświetlaczem MK 200

Sterownikprogramowalny SPSjestwykonanyw standardach
przemysłowych.Programysuszeniapodstawowychgatunków
drewnazapisanew pamięcisterownika.Suszarnik może
bardzołatwonapisaćwłasneprogramy.Dziękizdublowaniu
przyrządówpomiarowychmamybardzodokładnedanedla
układówsterujących.Dzięki temusystem możedziałać pomimo
pojedynczychzakłóceń.Dodatkowomożnaskorzystać z programu
wizualizacyjnegodziałającegonasystemieWindowsXP
połączonegoze sterownikiemza pomocąłączaszeregowego.
Istnieje możliwość zastosowania połączenia bezprzewodowego –
doposażenie odpowiedniki komponentami.