Dane adresoweTargiDystrybutorzy
Home / Suszarnie z kominkami
Informacje / Zdjęcia
Przedsiębiorstwo / my o nas
Suszarnie próżniowe
Suszarnie z kominkami
Sterowanie suszeniem
Wilgotnościomierze ręczne
Maszyny używane
Kontakt
Wyposażenie suszarni tradycyjnej KFT
lub suszarnia kontenerowa 15 m³ - 30 m³


Kontener jest wykonywany w wymiarach standardowych. Długość 6
lub 12 metrów.Jako medium grzewcze może służyć gorąca woda
lub ogrzewanieelektryczne.System wentylacyjny igrzewczy jest
zintegrowany wpionowej konstrukcji.Dla odprowadzenia wilgoci przewidziano kominki wentylacyjne. Suszarnia jest przewidziana do
suszenia łatwo-schnącychgatunków takich jak świerk lub daglezja
oraz do obróbki cieplnej zgodnej z IPPC.